Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp với nhân vật chính thường là người tu luyện bình thường sau đó đạt được cơ duyên vượt trội hoặc được sở hữu một hệ thống đặc biệt.

Ly Thiên Đại Thánh

Ly Thiên Đại Thánh

Người Bí Ẩn

Chương 184. Kim thân cuồng đao2 năm trước
 Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 1122. Hoàn tất2 năm trước
Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Vũ Hạ Đích Hảo Đại

Chương 2190. Đại kết cục ͏ ͏ ͏ ͏2 năm trước
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
Chương 279. Về nhà2 năm trước
Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Giấc Mộng Kê Vàng

Chương 1533. Đại kết cục2 năm trước
 Tựa Độc Giang

Tựa Độc Giang

Tĩnh Thuỷ

Chương 92. Kết2 năm trước
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A!
Chương 660. Người còn sống vẫn tiếp tục2 năm trước
Trường Ninh Đế Quân
Chương 1592. Người một nhà (kết cục)2 năm trước
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Vạn Cổ Thanh Liên

Chương 1966. Đến dưới tương tư thụ (đại kết cục)2 năm trước
Ta Không Muốn Làm Đạo Tử
Chương 1253. Đại kết cục2 năm trước