Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Dịch giả: Tam Thiên Phù Thế

8.0(1 bầu chọn)

Lượt xem169

Mười bảy năm trước, vừa ra đời hắn liền bị người dùng mưu hãm hại, mém chút chết cóng trong hẻm nhỏ. Mười bảy năm sau, âm mưu quỷ kế vẫn không buông tha cho hắn, ngươi lừa ta gạt liên miên không dứt, liệu Dạ Côn có thể chiến thắng bọn hắc thủ sau màn hay không, mời các bạn cùng theo dõi.-Cảnh giới: Kiếm Đồ, Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Tông, Kiếm Đế...

Xem thêm