Truyện Hot

 • Ly Thiên Đại Thánh
 • Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
 • Tâm Động
 • Lão Bà Ta Là Thánh Nữ
 • Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
 • Tiểu Lang Quân Như Ý
 • Thế Giới Sụp Đổ
 • Lão Nạp Phải Hoàn Tục
 • Tựa Độc Giang
 • Ta Không Muốn Nghịch Thiên A!

Truyện mới cập nhật

Ly Thiên Đại Thánh

Ly Thiên Đại Thánh

Người Bí Ẩn

Chương 184. Kim thân cuồng đao10 tháng trước
 Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 1122. Hoàn tất11 tháng trước
Tâm Động

Tâm Động

Sơ Luyến

Chương 495. Vĩ thanh!11 tháng trước
Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Vũ Hạ Đích Hảo Đại

Chương 2190. Đại kết cục ͏ ͏ ͏ ͏11 tháng trước
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
Chương 279. Về nhà11 tháng trước
 Tiểu Lang Quân Như Ý

Tiểu Lang Quân Như Ý

Vinh Tiểu Vinh

Chương 989. Hoàn tất cảm nghĩ11 tháng trước
Thế Giới Sụp Đổ
Chương 1123. Đại kết cục11 tháng trước
Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Giấc Mộng Kê Vàng

Chương 1533. Đại kết cục11 tháng trước
 Tựa Độc Giang

Tựa Độc Giang

Tĩnh Thuỷ

Chương 92. Kết11 tháng trước
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A!
Chương 660. Người còn sống vẫn tiếp tục11 tháng trước