Truyện Hot

  • Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc
  • Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?
  • Sau Khi Vai Ác Hắc Hoá, Ta Thảm Rồi
  • Mỗi Ngày Đều Rung Động
  • Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi
  • Giữa Anh Em Tốt Không Có Tình Bạn Trong Sáng Sao!
  • Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới
  • Siêu Cấp Cưng Chiều
  • Boss Là Nữ Phụ
  • Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Truyện mới cập nhật

Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc
Chương 57. Chương 57 :9 tháng trước
Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?
Chương 124. Ngoại truyện của thẩm diệu chu9 tháng trước
Sau Khi Vai Ác Hắc Hoá, Ta Thảm Rồi
Chương 129. Ngoại truyện 8: bên nhau mãi về sau9 tháng trước
Mỗi Ngày Đều Rung Động
Chương 50. Công khai tình yêu (hoàn)9 tháng trước
Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi
Chương 109. Chương 109 :9 tháng trước
Giữa Anh Em Tốt Không Có Tình Bạn Trong Sáng Sao!
Chương 73. Chương 73 :1 năm trước
Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới
Chương 185. Kết thúc1 năm trước
Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 2003. Ngoại truyện cặp song sinh1 năm trước
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Mặc Linh

Chương 2038. 1 năm trước
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Chương 2414. 1 năm trước