Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Dịch giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại

8.0(1 bầu chọn)

Lượt xem169

Giang Tả có một mỹ nữ lão bà, nhưng nàng thường xuyên đi công tác.

Đi làm gì sao?

Không phải vội đi cắm sừng cho hắn, mà là giấu hắn đi hàng yêu trừ ma!

Giang Tả biết chân tướng, chỉ có thể thở dài số khổ...

Vì cuộc sống gia đình tươi đẹp, Giang Tả chỉ có thể âm thầm ra tay.

Hàng yêu trừ ma? Giữ gìn trật tự thiên địa? Không thành vấn đề, lão bà ta vui là được!

Xem thêm