Ly Thiên Đại Thánh

Ly Thiên Đại Thánh

Dịch giả: Người Bí Ẩn

8.0(1 bầu chọn)

Lượt xem169

Trong chư thiên vạn giới, người mà siêu thoát mọi thứ, không bị ràng buộc câu thúc gì cả, được gọi là đại thánh.

Xem thêm