“Ò ó o o ...”

Tiếng gà trống gáy, khi Mặt Trời còn chưa mọc, tiếng gáy đã vang vọng cả một khoảng trời của thôn xóm nhỏ.

Nằm ở trên giường gỗ, Tôn Hằng mở to hai mắt.

Xung quanh nhà đều là gỗ, nóc nhà làm bằng rơm, trên đó một con nhện đang chăm chỉ đan lại hang ổ của nó, nó làm vậy ít nhiều cũng tính chiếm chỗ ở của người khác còn gì.

Xuyên không rồi!