Quả nhiên trông thấy đèn trong nhà vẫn sáng, mình vừa bước vào thì tắt ngay.

Dạ Côn biết Hoa Sa La muốn chạy, nhưng hiện tại nàng căn bản chạy không thoát, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, Hoa Sa La liền chậm rãi xuất hiện.

- Nữ hoàng đại nhân vội vã đi đâu thế?

- Không cần người quản!”

- Không cần phu quân quản, nàng muốn ai quản, nếu để cho nam nhân khác quản, nàng sẽ bị bỏ vào lòng heo đó.