Cho dù là nhà khoa học vĩ đại nhất, cũng vô pháp làm cho con kiến lý giải được độ cao, mặc dù, ở bên trong sự phân chia của Chúng Vương Chi Vương, con kiến là sinh mệnh hai chiều, ở cùng một chiều không gian với nhân loại, nhưng hiển nhiên, sinh mệnh ở trong cùng một chiều không gian cũng chia cao thấp, mà nhân loại, không thể nghi ngờ là chính sinh mệnh thể ưu tú bên trong không gian hai chiều.

Cái này đồng dạng như là vi khuẩn, có một loại vi khuẩn khác, lại có thể giết chết các loại vi khuẩn còn lại.

“Nhân loại chúng ta được đản sinh ở trên Địa Cầu, các loại năng lực ẩn giấu ở bên trong cơ thể của chúng ta, trên thực tế đều là do bản thân Địa Cầu ban cho, mà Địa Cầu, chính là toàn trí toàn năng chân chính! Bất luận loại năng lực nào cũng đều có, ngươi nhìn thấy những cái xúc tu màu đỏ tươi kia, cũng chính là xúc tu của nàng, sở dĩ ngươi không có cách nào cảm nhận được ý thức bên trong cái xúc tu này, là bởi vì ngươi trước đó, chỉ là một cái sinh mệnh hai chiều, mặc dù đã tiến hóa đến đỉnh điểm, nhưng vẫn là sinh mệnh hai chiều, tự nhiên sẽ không có cách nào cảm ứng được ý thức của sinh mệnh ba chiều, tựa như ngươi đi nói chuyện cùng với một tảng đá, tảng đá tự nhiên sẽ không nghe được.”

“Hơn nữa bởi vì địa cầu là đấng toàn năng, cho nên, tất cả các năng lực của ngươi, đối với địa cầu mà nói, đều trở nên vô hiệu, nó có thể tuỳ tiện phá hủy thời không, phá hủy tất cả các vật chất, bởi vì toàn bộ cái Địa Cầu này, đều là thân thể của nàng!”

Lâm Siêu có chút kinh ngạc nói không ra lời.