Nói thật.

Masaki vô cùng hâm mộ, hâm mộ đến mức trái tim hắn sắp vặn vẹo vì điều ấy.

Hắn cũng muốn trở thành tồn tại có thể dung hợp tất cả Tà Thần.

Nhưng không có cơ hội để hắn làm như thế.

“Với thực lực của Puszt Ryan hiện giờ, tên kia thật sự có thể chống lại hắn ư?”