Mà hai bóng người này, một giống bóng bé trai, một giống bóng bé gái. ͏ ͏ ͏ ͏

Đánh giá tình hình hiện tại, bóng bé trai duy trì thể trạng tốt nhất và có lợi thế. ͏ ͏ ͏ ͏

Bé gái tuy có thiệt thòi nhưng vẫn vững vàng. ͏ ͏ ͏ ͏

Trong một bệnh viện ở Xuyên Hà Tiểu Trấn, Giang Tả đang đi tới đi lui trên một tầng lầu nào đó, trong lòng có vẻ hơi lo lắng. ͏ ͏ ͏ ͏

Đúng, hôm nay Tô Kỳ sinh, hắn đang ở ngay trước cửa phòng sinh. ͏ ͏ ͏ ͏