Khoảng cách tràng hạo kiếp do Cổ Linh Đồ Sơn dẫn tới đã qua 300 năm.

Đại địa dần dần khôi phục sinh cơ, Cửu Quốc Thất Hải cùng với Yêu Thú nhất tộc đều đang tự khôi phục thương thế.

Không có bao nhiêu người biết rõ trong tràng hạo kiếp kia rốt cuộc đã sinh cái gì. Dù sao khi đó rất nhiều người chết..., hầu như toàn bộ đại địa sinh linh đều chết hết.

Nhưng dù như thế nào, trận đại kiếp nạn này cũng đã qua, tất cả dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Cổ Yêu Lĩnh, với tư cách địa phương duy nhất may mắn thoát khỏi đại kiếp, hôm nay cũng đã trở thành triều thánh chi địa trong Cửu Quốc Thất Hải.