Trời chiều dâng một màu u ám

Bờ sông xa vắng ngắt đìu hiu

Gió đưa ngọn sóng liu diu

Khí âm lên xuống dập dìu nước sâu.