Ba năm sau.

Tiểu Thẩm Kế cũng đã cao lớn trông giống như một hán tử trưởng thành. Theo lời Thẩm Lãnh nói, đứa trẻ này kế thừa mỹ mạo của phụ thân và trí tuệ của mẫu thân nó.

Thẩm Kế đã là công tử nổi tiếng trong thành Trường An, cũng không biết là ứng viên phu quân hoàn mỹ trong lòng bao nhiêu thiếu nữ. Gã chưa từng ra vào nơi bướm hoa, thậm chí cũng rất ít khi ra đường, phần lớn thời gian đều ở trong cấm quân cùng phụ thân gã luyện binh.

Mà Tiểu Thẩm Ninh thì trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là càng ngày nàng càng giống hoàng hậu nương nương lúc trẻ, thế nên hoàng hậu nương nương thường xuyên ngẩn người khi nhìn nàng.

Lại là một mùa xuân nữa, ngày đại quân xuất chinh đã gần ngay trước mắt, nha môn các bộ đã làm xong những việc có thể chuẩn bị, mà ở bắc cương cũng đã chuẩn bị xong lượng lớn lương thảo vật tư. Trận chiến này sẽ là đại chiến hoàn toàn thay đổi vận mệnh thiên hạ.