“Thời đại thay đổi.” Linh hồn Amigo lơ lửng phía trước Saipo, cảm khái nói: “Chúng ta ngủ say quá quá lâu rồi, thời đại ma pháp đã qua. . .”

Hỏa Lãnh Chúa không tiếp tục chạy trốn, sau khi thấy quá trình hủy diệt thân thể Amigo, gã đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này.

Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát..

Gã chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.

Gã bắt đầu hối hận vì thôn phệ tinh thần lực và linh hồn của những ma pháp sư kia để khôi phục thực lực. Gã ngủ say quá lâu đến nổi không biết đại lục đã thay đổi nhiều như vậy.